Loading...
เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ประจำปี 2562

แกะ

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง แกะ

ความยาว : 14.08 นาที

ประเทศ : ไทย

ผู้กำกับ : สมัคร์ กอเซ็ม

กำหนดฉาย : อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา: 13.00 น.

ประเภท : Video Installation

เรื่องย่อ

งานภาพยนตร์สารคดีขนาดสั้นเรื่อง “แกะ” เป็นการสลับเปลี่ยนผู้เล่าเรื่องสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่าน ‘ตัวแสดง’ อื่น ที่ไม่ใช่เพียงผู้คนหรือมนุษย์ที่อยู่ในสังคมนี้เพียงอย่างเดียว โดยให้สิ่งที่เรียกว่า อมนุษย์ (nonhuman) ที่ต่างก็อยู่ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์ในชุมชน/สิ่งแวดล้อมนำเสนอภาพสะท้อนของสังคมที่ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในมุมมองอันต่างออกไป แกะในฐานะเป็นสัตว์เลี้ยงของชาวมุสลิมสำหรับการทำกุรบ่าน หรือ การเชือดสัตว์พลีทาน จึงสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของอิสลามและท้องถิ่น รวมไปถึงการสร้างมายาคติให้กับแกะว่า ‘มีมลทิน’ ซึ่งไม่ต่างอะไรไปจากสิ่งที่รัฐสร้างมลทินต่างๆ ให้กับผู้คนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เช่นกัน การศึกษาเรื่องแกะในงานนี้จึงพยายามเปิดมุมมองต่อการศึกษาด้านมุสลิมศึกษา ที่ตนเองได้ศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการตั้งคำถามกับปรากฏการณ์ต่างๆ มากกว่าการเน้นเสนอภาพสังคมมุสลิมในแบบอุดมคติ

ประวัติผู้กำกับภาพยนตร์

สมัคร์ กอเซ็ม ทำงานในด้านมานุษยวิทยาและกำลังศึกษาวิจัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มุ่งสนใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมมุสลิมและอมนุษย์ งานของเขาจึงเน้นอธิบายเรื่องราวผ่านภาพถ่ายและชาติพันธุ์นิพนธ์เชิงทัศนาในฐานะเป็นวิธีวิทยาอย่างหนึ่งของเขาที่สะท้อนความจริง/ข้อเท็จจริงบางส่วนผ่านงานศิลปะและงานวิชาการ สมัคร์ยังสนใจประเด็นเรื่องของเควียร์ศึกษาโดยศึกษากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในอิสลามเพื่อเข้าใจถึงข้อจำกัดของมุมมองต่อเพศสภาพในชุมชนและพื้นที่ จนนำไปสู่การจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของเขาชื่อ “Otherwise Inside” - เป็นเช่นอื่น อยู่ภายใน ปี 2561 ที่แกลเลอรี่ WTF กรุงเทพฯ และในปีเดียวกันเขาได้ร่วมเป็นหนึ่งในศิลปินในเทศกาลศิลปะ Bangkok Art Biennale ครั้งที่ 1 ในโครงการว่า “ชาติพันธุ์วรรณาอมนุษย์” โดยมีภัณฑารักษ์คือ Patrick D. Flores สมัคร์สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับปริญญาตรีและโท สาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรม และกำลังจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพื่อเชื่อมเอากระบวนการทำงานของศิลปะและมานุษยวิทยาทัศนามาเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้ชื่องานว่า “Bordering on Desire” (2019) ที่กำลังจัดแสดงอยู่ที่แกลเลอรี่ Osage ประเทศฮ่องกง