Loading...

สถานที่

ห้องมัลติมีเดีย  ตั้งอยู่บนชั้น 2 อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีขนาด 18 x 6 เมตร ติดตั้งระบบภาพและเสียงที่ทันสมัย เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการหลากหลายประเภท เช่น การฉายภาพยนตร์ บรรยายและสัมมนาวิชาการ เป็นต้น

อุปกรณ์:

  • ความจุ:  60 ที่นั่ง
  • ระบบเสียง: ระบบเสียง 7.1 รอบทิศทาง
  • โปรเจคเตอร์: จอ LCD
  • ความละเอียด: 1920 x 1200 (WUXGA)
Slider