Loading...
เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ประจำปี 2563

A Reminiscences of a Journey to Lithuania

 

ภาพยนตร์ เรื่อง A Reminiscences of a Journey to Lithuania

ความยาว : 1 ชั่วโมง 21 นาที
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา ยุโรป
ผู้กำกับ : โจนัส เมคัส (Jonas Mekas)
กำหนดฉาย : เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 00.01 น. – จันทร์ที่ 29  มิถุนายน 2563 เวลา 24.00 น. (72 ชั่วโมง)
รูปแบบการฉายภาพยนตร์ : ออนไลน์
 
เรื่องย่อ

เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเรื่องราวของผู้กำกับ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 โจนัส เมคัส ผู้กำกับภาพยนตร์ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตในนิวยอร์กในฐานะผู้อพยพในช่วงทศวรรษที่ 1950 หลังจากที่ต้องอพยพออกมาจากประเทศลิทัวเนียซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ส่วนที่ 2 เสนอภาพระหว่างการเดินทางกลับบ้านเกิดที่ลิทัวเนีย ซึ่งเมคัสจากมากว่า 25 ปี

ส่วนที่ 3 เสนอภาพภาพที่ถ่ายทำในเวียนนนาไม่นานหลังจากการเดินทางกลับบ้าน